Palle Koch’s tegnestue

 

Siden 1984: Vi lægger vægt på smukke og funktionelle rammer,

har blik for fremtidige driftsomkostninger

og fokus på kvalitet, miljø og det grønne element.

 

     


Anlæg af fodboldbaner og idrætsanlæg
Drift af skove
Driftplanlægning og tegning af skovkort
Etablering af skovrejsning
Oprensning og nygravning af søer
Planlægning af råstofgravning
Udarbejdelse af grønne planer for parker
Udarbejdelse af haveplaner for boligforeninger
Udarbejdelse af haveplaner for husejere.

Eksempler på opgaver

Rådgivning, planlægning, projektering og tilsyn med haver, grønne områder, idrætsanlæg, parker, naturområder og skove

Skove

Vi hjælper dig med at drive din skov og varetager opgaver så som:
Udvisning, skovning, opmåling, salg af træ og evt. genplantning.
Vi udarbejder driftplaner og skovkort samt udarbejder skovrejsningsplaner og hjemsøger tilskud.

 

Fotoeksempel: kommer når bøgen springer ud.

Virksomheder og boligforeninger

Vi arbejder med omlægning og nyanlæg af grønne områder ved industri, boligforeninger m.m.
 Vi udarbejder skitser, tegninger og planer samt beskrivelser sammen med kunden.

 

Fotoeksempler: Bastian, Horsens og Horsens Sygehus.

Grusgrave og søer

Vi har i over 30 år arbejdet med etablering af grusgrave og søer.
Vi følger processen fra første skitse, udarbejdelse af ansøgninger til det offentlige, til det færdige, reetablerende areal.
Vi har oprenset og nyetableret mere end 100 søer for landmænd, skovejere og fritidsfolk.

 

Fotoeksempel: Penthalegård ved Hedensted.

Haver og parker

Vi har i mange år udarbejdet planer for parcelhushaver og for større parkanlæg lige fra de første skitser til de færdige planer.
Fx: indkørsel, terrasse, græsareal, beplantning og legeplads.

 

Fotoeksemplet: Ørumgård ved Hedensted.

Kommunikationsvejene er korte

Vi gør meget ud af, at kunden opfatter samarbejdspartnere, der er knyttet til den enkelte opgave, som ét team og hvor vi har fælles ansvar for at udføre opgaven tilfredsstillende.
Palle Koch

Palle Koch

Havekonsulent og skov- og landskabsingeniør

Skitsering, projektering, fagtilsyn, byggeledelse, økonomistyring og vedligeholdelse.

Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

Alt efter arbejdsopgavens karakter

Vi har faglige samarbejder med en række store og små virksomheder, der alle vægter gensidig tillid, klare aftaler og kommunikation højt.

Tag kontakt

Ring til

Palle Koch
+45 4063 6294
Man - Fre. 8:00-16:00

Kontakt os