Palle Koch’s tegnestue siden 1984

Vi lægger vægt på smukke og funktionelle rammer,
har blik for fremtidige driftsomkostninger
og fokus på kvalitet, miljø og det grønne element.

Vi tilbyder:


Udarbejdelse af haveplaner for boligforeninger

Udarbejdelse af haveplaner for husejere

Anlæg af fodboldbaner og idrætsanlæg

Drift af skove

Driftplanlægning og tegning af skovkort

Etablering af skovrejsning

Oprensning og nygravning af søer

Planlægning af råstofgravning

Udarbejdelse af grønne planer for parker.


Eksempler på opgaver

Rådgivning, planlægning, projektering og tilsyn med haver, grønne områder, idrætsanlæg, parker, naturområder og skove

Stendiger omkring kirkegårde

Vi arbejder med etablering og omstilling af stendiger og portsøjler
Vi følger processen fra udarbejdelse af foreløbig projekt (inkl. økonomi, som sendes til udtalelse hos relevante instanser) til det færdige, reetablerende stendige.
Et år efter aflevering afholdes der eftersyn.

 

Fotoeksempel: Silkeborg Provsti, Svostrup kirke

Skove

Vi hjælper dig med at drive din skov og varetager opgaver så som:
Udvisning, skovning, opmåling, salg af træ og evt. genplantning.
Vi udarbejder driftplaner og skovkort samt udarbejder skovrejsningsplaner og hjemsøger tilskud.

 

Fotoeksempel: Bøgeskov, Hansted Fredskov.

Virksomheder og boligforeninger

Vi arbejder med omlægning og nyanlæg af grønne områder ved industri, boligforeninger m.m.
 Vi udarbejder skitser, tegninger og planer samt beskrivelser sammen med kunden.

 

Fotoeksempler: Bastian, Horsens og Horsens Sygehus.

Private haver

Vi har i mange år udarbejdet planer for parcelhushaver og for større parkanlæg lige fra de første skitser til de færdige planer.
Fx: indkørsel, terrasse, græsareal, beplantning og legeplads.

 

Fotoeksempler: Egebjerggård-udstykningen, Horsens & Ørumgård, Hedensted.

Kommunikationsvejene er korte

Vi gør meget ud af, at kunden opfatter samarbejdspartnere, der er knyttet til den enkelte opgave, som ét team og hvor vi har fælles ansvar for at udføre opgaven tilfredsstillende.
Palle Flohr Koch

Palle Koch

Havekonsulent og skov- og landskabsingeniør

Skitsering, projektering, fagtilsyn, byggeledelse, økonomistyring og vedligeholdelse.

Samarbejdspartnere

Alt efter arbejdsopgavens karakter

Vi har faglige samarbejder med en række store og små virksomheder, der alle vægter gensidig tillid, klare aftaler og kommunikation højt.

Andre opgaver

Grusgrave og søer

Vi har i over 30 år arbejdet med etablering af grusgrave og søer.Vi følger processen fra første skitse, udarbejdelse af ansøgninger til det offentlige, til det færdige, reetablerende areal.Vi har oprenset og nyetableret mere end Læs mere…

Tag kontakt

Kontakt os

Copyright © 2021-2022 Palle Koch's tegnestue