Vi har i over 30 år arbejdet med etablering af grusgrave og søer.
Vi følger processen fra første skitse, udarbejdelse af ansøgninger til det offentlige, til det færdige, reetablerende areal.
Vi har oprenset og nyetableret mere end 100 søer for landmænd, skovejere og fritidsfolk.

Fotoeksempel: Penthalegård ved Hedensted.

Aktivt gravområde

Eksempler på ydelser:

  • Myndighedsansøgninger
  • Gravetilladelser til Region og Kommune
  • Tegninger og beskrivelser
  • Efterbehandlingsplaner
  • Beplantningsplaner
  • Forhandlinger med ejer og det offentlige
  • Hjemtagning at tilbud på eksterne arbejder
  • Etablering af velfærdbygninger ved fiskesøer
  • Sanitære forhold ved fiskesøer.
Etableret fiskesø
Aktivt gravområde
Kategorier: Landskab

Copyright © 2021-2022 Palle Koch's tegnestue