Viser alle 5 resultater

 • Landskab

  Grusgrave og søer

  Vi har i over 30 år arbejdet med etablering af grusgrave og søer.
  Vi følger processen fra første skitse, udarbejdelse af ansøgninger til det offentlige, til det færdige, reetablerende areal.
  Vi har oprenset og nyetableret mere end 100 søer for landmænd, skovejere og fritidsfolk.

   

  Fotoeksempel: Penthalegård ved Hedensted.

 • Anlægsarbejde

  Haver og parker

  Vi har i mange år udarbejdet planer for parcelhushaver og for større parkanlæg lige fra de første skitser til de færdige planer.
  Fx: indkørsel, terrasse, græsareal, beplantning og legeplads.

   

  Fotoeksemplet: Ørumgård ved Hedensted.

 • Landskab

  Skove

  Vi hjælper dig med at drive din skov og varetager opgaver så som:
  Udvisning, skovning, opmåling, salg af træ og evt. genplantning.
  Vi udarbejder driftplaner og skovkort samt udarbejder skovrejsningsplaner og hjemsøger tilskud.

   

  Fotoeksempel: Bøgeskov, Hansted Fredskov.

 • Anlægsarbejde

  Stendiger omkring kirkegårde

  Vi arbejder med etablering og omstilling af stendiger og portsøjler
  Vi følger processen fra udarbejdelse af foreløbig projekt (inkl. økonomi, som sendes til udtalelse hos relevante instanser) til det færdige, reetablerende stendige.
  Et år efter at opgaven er afleveret, afholdes der eftersyn.

   

  Fotoeksempel: Silkeborg Provsti, Svostrup kirke

 • Anlægsarbejde

  Virksomheder og boligforeninger

  Vi arbejder med omlægning og nyanlæg af grønne områder ved industri, boligforeninger m.m.
   Vi udarbejder skitser, tegninger og planer samt beskrivelser sammen med kunden.

   

  Fotoeksempler: Bastian, Horsens og Horsens Sygehus.